SD0007

 

2,500,000 VNÐ

 Chất Liệu / Material : Mã Não / Agate


 Tông / Key of fulte : Đô / C

Sản phẩm mới