SG0003

 

400,000 VNÐ

 Chất Liệu / Material : Gỗ Trắc / Rose Wood

 

Tông / Key of fulte : Đô / C

Sản phẩm mới