SD0018

 

1,200,000 VNÐ

 Chất Liệu / Material : Đá Garnet / Garnet


 Tông / Key of fulte : Đô / C

Sản phẩm mới