SG0005

 

800,000 VNÐ

 Chất Liệu / Material : Cẩm Lai Khảm Ốc / Rose Wood with Laking Shell


 Tông / Key of fulte : Đô / C

Sản phẩm mới